PKN
Welkom op de website van de PKN Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Bij de diensten Bij de diensten

Lezingen op de zondagen in april
1 april: Johannes 20: 1-18
8 april: Genesis 3: 1-24
15 april: Genesis 4: 1-16
22 april: Genesis 6: 1-4 / Johannes 10: 11-16
29 april: Genesis 6: 5-22


Achtergrondartikel: Op weg naar Pasen en daarna een nieuw begin….

De veertigdagentijd ligt al grotendeels weer achter ons. Aan de hand van een 40-dagenkalender konden we vanaf Aswoensdag (dit jaar op 14 februari) ons dagelijks bezinnen. Ergens ben ik wel benieuwd in hoeverre deze kalender nu wel of niet gebruikt wordt door gemeenteleden. Uiteraard ben ik niet objectief, maar ik heb de indruk dat de kalender wel goed in elkaar zit. Als je van week tot week vanaf de maandag dagelijks de voorgestelde Bijbelgedeelten leest, dan werk je al toe naar het thema en het verhaal van de daarop volgende zondag.

En wat in ieder geval ook heel goed bevalt -gehoord diverse reacties- dat zijn de bijdragen van gemeenteleden tijdens de kerkdiensten in de afgelopen tijd. Zij vertelden ons iets over hun betrokkenheid bij ‘zorg’. Soms ging dat over (mantel)zorg in de thuissituatie, soms over de eigen werkzaamheid in de zorg of over vrijwilligerswerk. Om het geheugen op te frissen: vorig jaar stonden de 7 kruiswoorden van Jezus centraal. Deze kruiswoorden werden toen middels kunstuitingen verbeeld door gemeenteleden. Dit jaar zijn het dus meer de persoonlijke en vaak indringende verhalen van mensen, die de toon zetten. Misschien kunnen we volgend jaar weer een andere invalshoek bedenken. Hoe dan ook, doordat gemeenteleden/kerkgangers een eigen inbreng hebben in de kerkdiensten, komt het allemaal wat meer dichtbij.

Dit kerkblad komt uit in de Stille Week. We zijn stil vanwege de lijdensweg van Jezus, de Mensenzoon. In kerkelijk opzicht is het misschien wat stiller dan anders: niet of weinig vergaderingen. Maar wat betreft bezinnende momenten staat het deze week niet bepaald stil. Een kleine greep: gebedskring, sobere maaltijd, zingen, stiltewandeling. Ook de ‘Drie dagen van Pasen’ staan voor de deur: één doorlopende dienst van Witte Donderdag tot en met de Paaswake. Het fraai uitgevoerde Paascyclusboekje ligt klaar voor gebruik.

En dan is het Pasen. Waarschijnlijk een volle kerk, ook vanwege de doop van 2 kinderen uit een grote familie. En wat dit jaar ook weer een heel gebeuren belooft te worden, dat is het wandelend muziektheater rond de Nieuwtestamentische figuur van Hanna. Ook zo benieuwd hoe het deze keer zal zijn? En als dat straks allemaal achter de rug is, dan lijkt er gevoelsmatig op Tweede Paasdag een eindpunt bereikt te zijn. Maar niks is minder waar, althans vanuit liturgisch gezichtspunt. Want dan begint pas het nieuwe begin. Kind op Zondag heeft als thema in de tijd na Pasen gekozen voor ‘Zo begint het’. Pasen is het feest van het nieuwe begin. Maar wat begint er precies? En waarover gaat het?

Hierboven staan de lezingen van de zondagen in april genoemd: het betreft de oerverhalen uit Genesis, dat bijzondere boek dat vertelt over begin en wording. De toon hiervan wordt trouwens al gezet tijdens de Paaswake, wanneer Genesis 1 als één van de lezingen ten gehore wordt gebracht. In hoeverre de bovengenoemde Genesisverhalen ook daadwerkelijk aan bod komen, weet ik niet, want er zijn in april een aantal gastvoorgangers. En die hebben of nemen de vrije hand. Dat geeft niet. Want het gaat inhoudelijk om een nieuw begin en om vernieuwing. En dat kan natuurlijk ook middels andere Bijbelverhalen.

Bij ‘op weg naar Pasen en daarna…’ geldt nog steeds wat Miskotte (een belangrijke theoloog uit de 20e eeuw) ooit zo mooi onder woorden heeft gebracht: dat het bij geloof en leven gaat om ‘een voorgoed begonnen begin’.

ds. Wybe Feenstra

terug
 
 

Inloggen


Muntverkoop
datum en tijdstip 23-04-2018 om 19:00
meer details

Inloop in de Zaaier
datum en tijdstip 25-04-2018 om 10:00
meer details

Kerkdienst Ichthuskerk
datum en tijdstip 29-04-2018 om 9:30
meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.